LärandeIndex – mät & optimera!

Ta tempen på lärandet hos er

Lärande som ger resultat, men hur? Gör en analys av lärandenivån på ert företag. Genom myflows världsunika LärandeIndex får du fram specifika svar med utgångspunkt från nuläget i er verksamhet.

Därefter går vi igenom konkreta actions för hur ni kan höja nivån för att bli en mer lärande organisation. Målet är att genom utveckling skapa välmående, motiverade medarbetare som formar vinnande team.

9.990 kr exkl. moms

Mät och optimera er lärandekultur

en vinst för alla.

Nyfiken på vår andra företagstjänst?

Tänk dig ett gymkort, fast för hjärnan. Nu är det möjligt att kompetensutveckla hela, eller delar av teamet, online. Välj bland hundratals experter och coacher. Priset? Användningsbaserat. Hur bra?